top of page

Gia hạn nộp thuế GTGT năm 2022

Chính sách gia hạn nộp thuế GTGT tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP để người nộp thuế thuận tiện theo dõi và thực hiện, như sau:


Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022 (trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý).

Nghị định 34/2022 về gia hạn nộp thuế của năm 2022 (Ảnh minh họa)


Thời gian gia hạn này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT năm 2022 của tháng, quý được gia hạn như sau:

Ngoài ra, trong Nghị định này cũng nêu rõ thời gian gia hạn đối với các loại thuế khác như thuế TNDN; tiền thuê đất; thuế GTGT và thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Lưu ý: Để được gia hạn thời hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP, người nộp thuế cần đảm bảo các điều kiện sau:

  • Người nộp thuế phải thuộc đối tượng được gia hạn quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP.

  • Người nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 30/9/2022.Коментари


bottom of page