top of page
Asian colleagues having a chat after work
Phát Triển Cùng Chúng Tôi

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một Công ty cung cấp dịch vụ Kế toán và Tuân thủ Thuế chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ tốt nhất theo chuẩn mực quốc tế.

Các giá trị cốt lõi của chúng tôi là Con người | Trung thực và Hợp lý | Minh bạch và Chuyên nghiệp.

Về Interloca

 

Interloca được thành lập bởi các thành viên nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và tư vấn thuế tại các Công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Interloca là viết tắt của hai từ InternationalLocal, với mong muốn phục vụ khách hàng bằng các dịch vụ chuẩn mực quốc tế dựa trên sự am hiểu hệ thống pháp luật và văn hóa kinh doanh địa  phương.

Kinh nghiệm của chúng tôi được tích lũy từ thực tiễn làm việc tại các Công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài - chuyên phục vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI); và tại các Công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp Việt Nam - chuyên phục vụ cho các doanh nghiệp địa phương của Việt Nam. 

Điều này giúp chúng tôi có sự am hiểu về hệ thống pháp luật Thuế - Kế toán của Việt Nam, am hiểu các cơ quan thuế địa phương và đồng thời thiết lập được các dịch vụ chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

Việc kết hợp kinh nghiệm làm việc tại các công ty dịch vụ kế toán và tư vấn thuế hàng đầu tại thị trường Việt Nam cho phép chúng tôi có thể phục vụ khách hàng với chất lượng quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt, giá trị Việt.

Chúng tôi tin tưởng rằng, các dịch vụ Interloca cung cấp sẽ giúp quý khách hàng giải quyết hiệu quả được các nhu cầu trong lĩnh vực kế toán - thuế - pháp lý doanh nghiệp với chi phí hợp lý nhất.

Xin vui lòng xem chi tiết các dịch vụ của chúng tôi tại đây.

Gặp Gỡ Đội Ngũ Của Chúng Tôi

bottom of page