top of page
horizontal_tagline_on_corporate_1000x100
Về Interloca

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một Công ty kế toán và tư vấn thuế chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng các dịch vụ kế toán và tư vấn thuế tốt nhất theo chuẩn mực quốc tế với giá cả Việt.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là trung thực, hợp lý, minh bạch và chuyên nghiệp.

Office Building
Về Interloca

 

Interloca được thành lập bởi các thành viên nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và tư vấn thuế (tại các Công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp).

Interloca là viết tắt của hai từ InternationalLocal, với mong muốn phục vụ khách hàng bằng các dịch vụ chuẩn mực quốc tế dựa trên sự am hiểu hệ thống pháp luật và văn hóa kinh doanh địa  phương.

Kinh nghiệm của chúng tôi được tích lũy từ thực tiễn làm việc tại các Công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài - chuyên phục vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI); và tại các Công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp Việt Nam - chuyên phục vụ cho các doanh nghiệp địa phương của Việt Nam. 

Điều này giúp chúng tôi có sự am hiểu về hệ thống pháp luật Thuế - Kế toán của Việt Nam, am hiểu các cơ quan thuế địa phương và đồng thời thiết lập được các dịch vụ chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

Việc kết hợp kinh nghiệm làm việc tại các công ty dịch vụ kế toán và tư vấn thuế hàng đầu tại thị trường Việt Nam cho phép chúng tôi có thể phục vụ khách hàng với chất lượng quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt, giá trị Việt.

Chúng tôi tin tưởng rằng, các dịch vụ Interloca cung cấp sẽ giúp quý khách hàng giải quyết hiệu quả được các nhu cầu trong lĩnh vực kế toán - thuế - pháp lý doanh nghiệp với chi phí hợp lý nhất.

Xin vui lòng xem chi tiết các dịch vụ của chúng tôi tại đây.

bottom of page