top of page
Ho Chi Minh City's view
Dịch Vụ Cho Văn Phòng Đại Diện Của Thương Nhân Nước Ngoài

Quý khách hàng là văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, chưa tường tận các quy định về thuế, kế toán của Việt Nam.

Văn phòng đại diện của quý khách hàng chưa có kế toán, chưa có nhân viên phụ trách vấn đề nhân sự liên quan đến tính lương, bảo hiểm, thuế TNCN.

Dịch vụ trọn gói cho Văn phòng đại diện nước ngoài là dịch vụ chuyên sâu của Interloca, nhằm giúp các Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam tuân thủ quy định pháp luật.

Khi sử dụng dịch vụ trọn gói cho Văn phòng đại diện nước ngoài của Interloca, Văn phòng đại diện của quý khách hàng không nhất thiết cần phải có nhân viên hành chính hoặc kế toán nội bộ, toàn bộ các công việc liên quan hành chính, quản lý thu chi, tính lương và kê khai thuế theo luật định sẽ do nhân viên của Interloca đảm nhận toàn bộ.

 

Trong trường hợp Văn phòng đại diện của bạn đã có nhân viên hành chính, bạn có thể sử dụng toàn bộ hoặc thuê ngoài một phần công việc mà bạn chưa đảm nhận được.

 

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Đăng ký thuế ban đầu

  • Lập sổ thu chi và quản lý lưu trữ chứng từ theo quy định

  • Tính lương và thực hiện các thủ tục bảo hiểm cho người lao động

  • Lập báo cáo hoạt động định kỳ theo quy định.

  • Kê khai và quyết toán thuế TNCN cho người Việt Nam

  • Kê khai và quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện

  • Hỗ trợ thanh kiểm tra thuế và hoàn thành nghĩa vụ về thuế khi trưởng văn phòng đại diện về nước hoặc thay đổi trưởng văn phòng đại diện

  • Xin miễn thuế cho người nước ngoài không cư trú làm việc tại văn phòng đại diện theo quy định

  • Dịch vụ giải thể, đóng cửa văn phòng đại diện

bottom of page