top of page
Soat xet ke toan.jpg

Soát xét kế toán

thường xuyên

Mô tả dịch vụ

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ thường xuyên (hàng tháng và hàng năm) độc lập soát xét lại các sổ sách và chứng từ kế toán của khách hàng để phát hiện các sai sót (nếu có) trước khi chốt số liệu chính thức gửi cho các bộ phận và các bên liên quan.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dịch vụ, chúng tôi cũng sẽ có những phát hiện và khuyến nghị tương ứng để giúp cho khách hàng ngày càng hoàn thiện hệ thống và quy trình kế toán nhằm giảm thiểu các sai sót tiềm tàng trong tương lai.

Sự cần thiết của dịch vụ soát xét kế toán thường xuyên

 • Khối lượng giao dịch và số loại giao dịch phát sinh với khối lượng lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro sai sót trong việc hạch toán kế toán, có thể dẫn đến tiềm ẩn các sai sót trong các báo cáo gửi cho các bên liên quan như chủ sở hữu, cơ quan quản lý, đặc biệt là cơ quan thuế;

 • Bộ phân kế toán của khách hàng chưa đủ kỹ năng và kiến thức phù hợp để bảo đảm rủi ro sai sót được kiểm soát;

 • Khách hàng muốn có thêm thủ tục kiểm soát độc lập để tạo sức ép cho bộ phận kế toán thực sự tuân thủ chặt chẽ quy trình công việc, giảm thiểu các sai số do lơ là, thiếu tập trung;

 • Khách hàng muốn bổ sung thêm một lớp kiểm soát nữa để củng cố vững chắc hệ thống và quy trình kiểm soát rủi ro liên quan đến sổ sách và báo cáo kế toán;

 • Khách hàng muốn các đề xuất của Công ty tư vấn chuyên nghiệp để xử lý các bất cập nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động kinh doanh;

 • Khách hàng muốn tham khảo ý kiến trong trường hợp các quy định chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định.

Phạm vi công việc của chúng tôi

 • Làm việc với các nhân viên kế toán của khách hàng để thu thập các chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo liên quan;

 • Kiểm tra tổng thể các sổ sách kế toán và báo cáo để xác định các khoản mục bất thường;

 • Đối chiếu số liệu trên các báo cáo với các sổ theo dõi chi tiết để bảo đảm khớp nhau;

 • Rà soát và chọn mẫu giao dịch từ sổ theo dõi chi tiết để kiểm tra vào chứng từ chi tiết nhằm bảo đảm phản ánh đúng bản chất giao dịch, chứng từ kế toán là hợp lý và hợp lệ theo chuẩn mực và quy định kế toán;

 • Kiểm tra lại các phân bổ và ước tính kế toán (liên quan đến doanh thu, chi phí), các khoản dự phòng, giá thành hàng tồn kho (nếu có), giá vốn hàng bán;

 • Kiểm tra chọn mẫu các hóa đơn bán ra xuất trong kỳ;

 • Xác định các sai sót và đề xuất các điều chỉnh cho số liệu trên báo cáo kế toán.

 • Lập báo cáo chi tiết giải trình cho khách hàng, thực hiện các trao đổi và giải thích trực tiếp khi được yêu cầu.  Đối với những vấn đề trọng yếu và phức tạp, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp và trình bày các giải pháp để khách hàng lựa chọn;

 • Gửi thư quản lý để trình bày các phát hiện và khuyến nghị nhằm cải thiện hệ thống và quy trình kế toán, phòng tránh các rủi ro trong tương lai.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay thảo luận về tình hình hiện tại, xin đừng ngần ngại

liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

bottom of page