top of page
TNCN chuyen gia nuoc ngoai.jpg

Kê khai và Quyết toán thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài

Mô tả dịch vụ

Dịch vụ kê khai và quyết toán thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài là dịch vụ thuế chuyên sâu của Interloca, nhằm giúp Doanh nghiệp, chuyên gia nước ngoài tiết kiệm thuế và tuân thủ thuế.

Chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ cho cho các chuyên gia nước ngoài, đang làm việc cho các Công ty, văn phòng của nhà thầu, văn phòng đại diện và các tổ chức khác tại Việt Nam.

Chúng tôi làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài, tổ chức đại diện tại Việt Nam hoặc làm việc trực tiếp với Công ty mẹ xuyên suốt trong quá trình kê khai, quyết toán và nộp thuế cho chuyên gia.

Dịch vụ của chúng tôi là Dịch vụ trọn gói, hỗ trợ từ khâu ban đầu như đăng ký mã số thuế cho tới chuyên gia về nước và hoàn thành việc thanh kiểm tra tại Việt Nam.

Phạm vi công việc của chúng tôi

  • Đăng ký thuế ban đầu: khi chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục kê khai thông tin ban đầu, đăng ký cấp mã số thuế TNCN cho chuyên gia;

  • Kê khai và quyết toán thuế cho người nước ngoài cho năm cư trú đầu tiên: dựa trên tình hình cư trú tại Việt Nam của chuyên gia, chúng tôi sẽ tiến hành kê khai thuế TNCN hàng quý và Quyết toán năm đầu tiên đúng quy định;

  • Kê khai và quyết toán thuế cho người nước ngoài hàng năm theo quy định;

  • Quyết toán thuế cho người nước ngoài khi về nước;

  • Hướng dẫn thủ tục xác nhận bảo hiểm bắt buộc đã được khấu trừ ở nước ngoài để khấu trừ bảo hiểm khi tính thuế tại Việt Nam;

  • Xin miễn thuế cho người nước ngoài theo quy định: trong trường hợp người nước ngoài đủ điều kiện xin miễn thuế theo Hiệp định đã ký kết giữa Việt Nam và quốc gia mà người nước ngoài đang cư trú, chúng tôi sẽ tư vấn và tiến hành thủ tục đăng ký miễn thuế tại Việt Nam theo quy định;

  • Thay mặt quý khách hàng làm việc với Cơ quan thuế: trong trường hợp có các cuộc thanh tra, quyết toán thuế, nếu được khách hàng ủy quyền chúng tôi sẽ đại diện khách hàng để giải trình hồ sơ khai thuế phục vụ việc thanh tra, quyết toán thuế;

  • Hỗ trợ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tại Việt Nam: khi người nước ngoài về nước, chúng tôi sẽ hỗ trợ nộp hồ sơ quyết toán về nước và xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.

Lưu ý: Chúng tôi có cung cấp gói dịch vụ trọn gói cả kế toán và thuế, hãy trao đổi với chúng tôi để hiểu rõ thêm.

Xem thêm về Dịch vụ Kế toán trọn gói của chúng tôi tại đây

 

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay thảo luận về tình hình hiện tại, xin đừng ngần ngại

liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

bottom of page