top of page
Kiem tra so sach ke toan.jpg

Kiểm tra và hoàn thiện sổ sách kế toán

Mô tả dịch vụ

Vì nhiều nguyên nhân mà hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp chưa đầy đủ, còn nhiều thiếu sót, không đúng quy chuẩn gây ra sự khó khăn trong việc theo dõi, quản lý. Điều này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro sai phạm về thuế dẫn đến các khoản truy thu, phạt hành chính về thuế khi có các cuộc thanh tra, quyết toán thuế.

Hay mặc dù doanh nghiệp có hệ thống kế toán nộ bộ đã hoàn thành hệ thống dữ liệu và các báo cáo kế toán, nhưng chủ doanh nghiệp cần đơn vị kế toán chuyên ngiệp soát xét lại và tư vấn các giải pháp kiểm soát rủi ro.

Interloca chúng tôi cung cấp giải pháp bằng gói dịch vụ kiểm tra và hoàn thiện sổ sách kế toán, giúp quý khách hàng an tâm về sự phù hợp và đầy đủ của số liệu kế toán, đặc biệt là có sự chuẩn bị tốt nhất trong công tác kế toán trước những cuộc thanh tra, kiểm tra của Cơ quan thuế.

Phạm vi công việc của chúng tôi

1. Rà soát toàn bộ hệ thống hóa đơn, chứng từ kế toán của doanh nghiệp

 • Hóa đơn mua vào: kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hóa đơn đầu vào nhằm mục đích bảo vệ chi phí của doanh nghiệp là hợp lệ;

 • Hóa đơn bán ra: kiểm tra tính đầy đủ của hóa đơn bán ra và doanh thu đã được ghi nhận đúng quy định;

 • Chứng từ kế toán: kiểm tra tính đầy đủ của các chứng từ kế toán đi kèm với doanh thu và chi phí của doanh nghiệp như hợp đồng kinh tế, chưng từ thanh toán, hợp đồng lao động, chứng từ chứng minh công tác phí.....

2. Kiểm tra toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp

 • Rà soát, lập lại hệ thống các loại sổ chi tiết: hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…;

 • Rà soát, lập lại hệ thống Sổ cái các tài khoản;

 • Rà soát, lập lại sổ Nhật ký chung.

3. Kiểm tra số liệu doanh thu - chi phí một cách thận trọng và khách quan trên cơ sở pháp lý

 • Kiểm tra doanh thu: rà soát lại doanh thu theo các hoá đơn bán ra và hợp đồng kinh tế nhằm phát hiện sai sót dẫn đến tăng hoặc giảm Doanh thu;

 • Kiểm tra các khoản chi phí: rà soát đảm bảo các chi phí được ghi nhận hợp lý, phù hợp theo lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp như giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng...

4. Thông báo với doanh nghiệp những tồn đọng trong hệ thống kế toán

Dựa trên các bước kiểm tra chứng và thu thập số liệu kế toán, chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách hàng những sai sót, tồn đọng nếu có. Chúng tôi sẽ giải trình để quý khách hàng hiểu rõ được tình hình công tác kế toán hiện tại của doanh nghiệp để có những phương án điều chỉnh phù hợp.

5. Tư vấn và đưa ra các phương án khắc phục lỗi sai

Trong từng vấn đề cụ thể, chúng tôi sẽ đưa ra các tư vấn cho khách hàng để quyết định các phương án khắc phục lỗi sai và tồn đọng, cụ thể:

 • Đối với các sai sót, tồn đọng do thiếu sót về mặt chứng từ kế toán: chúng tôi tư vấn bổ sung chứng từ, mẫu biểu kế toán còn thiếu đảm bảo tính chặt chẽ của số liệu kế toán và phục vụ cho việc quyết toán, thanh tra thuế.

 • Đối với các sai sót mà bắt buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh số liệu kế toán cho đúng quy định: chúng tôi sẽ tư vấn và đưa các ước tính về số tiền thuế, tiền phạt nếu có. Trong một số trường hợp, việc điều chỉnh số liệu kế toán sớm sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm được các khoản phạt vi phạm hành chính và tiền lãi chậm nộp so với việc để Cơ quan thuế ra quyết định xử phạt tại thời điểm thanh tra thuế.

 

6. Thực hiện điều chỉnh các sai sót

Việc điều chinh sẽ được chúng tôi thực hiện sau khi quý khách hàng cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên các tư vấn của chúng tôi. Các điều chỉnh có thể bao gồm:

 • Điều chỉnh và nộp lại các tờ khai thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Nhà thầu nước ngoài...

 • Điều chỉnh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và nộp lại bộ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

7. In ấn và bàn giao toàn bộ sổ sách kế toán đã hoàn thiện cho khách hàng lữu giữ

Sau khi hoàn thiện số liệu kế toán, chúng tôi sẽ tiền hành in ấn, đóng quyển và bàn giao đầy đủ cho quý khách hàng lưu trữ theo quy định.

Các giá trị khách hàng nhận được từ dịch vụ của Interloca

 • Đáp ứng được yêu cầu của Quý khách hàng mục tiêu tối ưu hóa chi phí thuế trong khuôn khổ pháp luật;

 • Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí nhưng sổ sách vẫn được hoàn thành tốt trong thời gian ngắn;

 • Interloca bảo vệ lợi ích của khách hàng trước Cơ quan thuế và có trách nhiệm giải trình trực tiếp khi quyết toán thuế;

 • Cam kết trách nhiệm: chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại theo quy định nếu có các lỗi về chuyên môn nghiệp vụ gây ra các bất lợi cho khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay thảo luận về tình hình hiện tại, xin đừng ngần ngại

liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

bottom of page