top of page

Quý khách hàng đang có những nhu cầu sau?

  • Sử dụng dịch vụ thuê ngoài cho công việc kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp?

  • Thiết lập hệ thống thông tin ban đầu và các thủ tục cơ sở cho công việc kê khai thuế?

  • Muốn các hồ sơ thuế được hoàn thành kịp thời hạn, chính xác, đầy đủ những vẫn bảo vệ được lợi ích tối đa lợi ích chính đáng của doanh nghiệp?

  • Muốn được tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề thuế trong các giao dịch trọng yếu của doanh nghiệp, như : thanh tra thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế..?

  • Có những câu hỏi hay vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế cần được trợ giúp?

Hãy tìm hiểu các gói dịch vụ thuế của chúng tôi như trình bày ở dưới đây để có được các giải pháp phù hợp.

Chúng tôi có nhiều gói dịch vụ để đáp ứng tối ưu cho các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi có thể linh hoạt điều chỉnh các gói dịch vụ sao cho phù hợp nhất với yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Nếu quý khách hàng cần cung cấp báo giá, hoặc cần trao đổi thêm về nhu cầu của mình để được tư vấn gói giải pháp phù hợp nhất, hãy liên lạc với chúng tôi theo chỉ dẫn ở cuối trang.

Ke khai va quyet toan thue.jpg

Kê khai và

quyết toán thuế

Soat xet tuan thue thue.jpg

Soát xét

tuân thủ thuế

Soat xet thue thuong xuyen.jpg

Soát xét thuế thường xuyên

Tu van thue co ban.jpg

Hỗ trợ trong

thanh tra thuế

Hoan thue GTGT.jpg

Hoàn thuế GTGT

TNCN chuyen gia nuoc ngoai.jpg

Kê khai và quyết toán thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài

bottom of page