top of page

Chứng thư số tổ chức là dịch vụ chữ ký số dành cho doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch điện tử nhằm xác định danh tính của người ký, đảm bảo tính chính xác và giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử. Doanh nghiệp dễ dàng thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước:

  • Kê khai thuế qua mạng.

  • Ký hóa đơn điện tử.

  • Khai hải quan điện tử.

  • Ký email, văn bản.

  • Giao dịch ngân hàng điện tử

Với chữ ký số, doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng mà không cần phải tới các cơ quan nhà nước để làm việc như trước đây. Các thao tác ký số được thực hiện hoàn toàn trên máy tính, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được tối đa thời gian và công sức xử lý hồ sơ, giấy tờ, văn bản.

Bảng giá dịch vụ chứng thư số:

Gia CKS.PNG
bottom of page