top of page

Danh sách đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế 2021


Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021.


Theo đó, Nghị định 52 quy định các đối tượng được gia hạn như:


- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế:


+ Hoạt động xuất bản; điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;


+ Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế TNDN của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);


+ Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất mô tô, xe máy;


+ Thoát nước và xử lý nước thải…


- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế:


+ Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;


+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng…


11 views0 comments

Comments


bottom of page