top of page

Điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày 20/4/2021, Tổng cục Thuế có Công văn 1194/TCT-KK giới thiệu điểm mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.


Điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (Ảnh minh họa)


**Về chứng từ điện tử:

- Bổ sung quy định về hồ sơ điện tử bao gồm: xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; miễn thuế, giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; khoanh tiền xóa nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.

- Sửa đổi, bổ sung quy định chứng từ nộp NSNN điện tử: chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP: trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán thì chứng từ nộp NSNN là chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo đủ các thông tin trên mẫu chứng từ nộp NSNN.


**Về đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử

Bổ sung quy định đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử đối với người nộp thuế đã đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương pháp điện tử thông qua Cổng TTĐT của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký thay đổi, bổ sung về tài khoản giao dịch tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.


**Về giao dịch điện tử trong đăng ký thuế

Bỏ quy định người nộp thuế phải nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế sau khi đã nộp bằng điện tử để đối chiếu khi nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đối vowiss hồ sơ đăng ký thuế lần đầu do hồ sơ bằng điện tử đã được cơ quan thuế xác thực điện tử thông qua số điện thoại di động của chính cá nhân người nộp thuế hoặc cá nhân là người đại diện theo pháp luật đối với người nộp thuế là tổ chức.


Xem chi tiết nội dung giới thiệu điểm mới về giao dịch thuế điện tử tại Công văn 1194/TCT-KK ngày 20/4/2021 tại đây.

18 views0 comments

Comments


bottom of page